Executive coaching


Executive Coaching er en målrettet og effektiv udviklingsmetode, der tager afsæt i konkrete opgaver fra lederens eller gruppens dagligdag.
Faglig og personlig performance, rollevaretagelse og ansvarsfordeling, er eksempler på, hvad der ofte analyseres og perspektiveres gennem dialog og refleksion.

Formålet er at finde vejen til individets eller gruppens egne ressourcer via nye erkendelser og indsigt.
Den organisatoriske målsætning er altid rammen for dette arbejde.

Effekten er ofte ny energi, klarhed og handlekraft. Det opnås gennem en øget bevidsthed om egne og andres roller og kompetencer på arbejdspladsen.

Forløb: I den første samtale drøftes lederens eller gruppens målsætning og ønsker. Der aftales et forløb, der kan bestå af nogle få samtaler
- eller en proces, der strækker sig over kortere eller længere tid. Antallet af samtaler og intensitet vurderes løbende. Status indlægges et passende sted i forløbet, der afsluttes med en evaluering.

Samtalerne er fortrolige og rapporteres ikke ind til virksomheden, med mindre andet aftales.

Stacks Image 150

Eksempler på executive coaching:
Performance.
Et målrettet løft ”From Good to Great”
Udvikling. Når forandring er nødvendig, personlig eller organisatorisk
Træning. Når nye kompetencer effektivt skal afløse gamle
Problemløsning. Når noget står i vejen mod målet, og det allerede afprøvede ikke har givet resultat
Konfliktløsning. Når fokus er flyttet fra sagen til de personlige relationer, og processen er gået i stå

Stacks Image 154

Hvem har glæde af executive coaching?
• Topchefer, direktører og mellemledere
• Talenter
• Projektledere/grupper
• Specialister
• HR-chefer/partnere
• High Risk & High Performance-teams
• Grupper/teams med fokus på udvikling

Hvor er executive coaching mest effektivt?
• Ledelse i ”High Risk and High Performance Envoirenment”
• Personlig udvikling af lederrollen
• Talentudvikling / Karriererådgivning
• 100 dages forløb ved positions- og stillingsskift
• Organisationsudvikling
• Forandringsledelse og konfliktløsning
• Executive Education - valg af uddannelse