Konfliktløsning


Konfliktløsning er formålstjenligt, når de involverede parter ikke kan opnå enighed ved egen hjælp. Hvad der måske startede som forskellige synspunkter har udviklet sig til en personlig eller organisatorisk konflikt.

Konsulentens rolle er at skabe vilkår for en ny forhandlingssituation. Parterne gøres ansvarlige for at indgå i konfliktløsningsprocessen. Handleplaner udarbejdes og afprøves, så parterne hver især tager ejerskab i forhold til den fælles løsning.

Formålet er at skabe klarhed omkring opgaven, ansvarsfordeling og rollevaretagelse i en konfliktløsnings-situation. Desuden får parterne og organisationen værktøjer til at forebygge konfliktoptrapning.

Konfliktløsningsforløb tilbydes individer, grupper og organisationer.

Vivian Mandøe er uddannet fra og medlem af Center for Konfliktløsning.