Udvikling af ledergrupper


Ledergrupper
har en central rolle i virksomheden. De skal optimere de faglige enheder samt være i stand til at tænke på tværs og i helheder. Ledergrupper skal derfor have indsigt i såvel egne som andres faglige og personlige kompetencer for, at kunne optimere organisationens samlede målsætning. Derfor bliver det vigtigt at skabe en kultur, hvor det at dele viden er centralt.

Som S. H. Foulkes siger: En gruppe kan kun vokse ud fra det, den deler.

Metoder til videndeling kan speedes op via konsultation, coaching, uddannelse og træning.

Formålet med udvikling af en ledergruppe kan være at skabe klarhed omkring det fælles ejerskab omkring hovedopgaven og retningen. Ved at skærpe fokus på ansvar, roller, ressourcer og normer, bevidstgøres de arbejdsdynamikker, mennesker kan skabe omkring opgaveløsning. Indsigten hjælper til at få øje på de faktorer, der fremmer eller hæmmer – de ønskede resultater.

Individets rolle er central for gruppens udvikling. Ved at supplere med individuelle udviklingsforløb (evt. med test) højnes læringsniveauet og effekten markant i ledergruppen.

Stacks Image 156

Hvem har glæde af gruppe/teamudvikling?
• Direktører/chefer/ledergrupper og teams
• High Performance Teams
• High Risk Teams
• Special Teams

Hvor er udvikling mest effektivt?
• Mission, vision og strategiudvikling
• Performance-løft
• Forandringsledelse og implementering
• Innovation og videndeling
• Arbejdsmiljø og sammenhængskraft
• Problemløsning og gruppedynamisk indsigt
• Mødekultur, disciplin og effektivitet