Organisations- og ledelsesudvikling


Virksomheders kerneopgave og identitet sættes under pres i en globaliseret verden, især i krisetider. Ledelsen skal sikre retning, mål og sammenhængskraft. De har ansvaret for, at den fornødne viden konstant er til stede i virksomheden for at nå de ønskede resultater.

Et organisationsudviklingsforløb kan skabe klarhed om retning og mål. Her kan nye ideer og tanker perspektiveres. Et frirum til at tænke frit, så mission, vision og strategier kobles med en målrettet implementering.

Når organisationer søsætter nye strategier kræver det ofte et kompetenceløft af ledere og/eller medarbejdere for sikre en effektiv implementering. Uddannelse og udviklingsforløb kan gennemføres i et samarbejde mellem HR og den eksterne konsulent.

Formålet er at sikre organisationen har de fornødne faglige- og personlige kompetencer, der kan indfri de fastsatte mål. Klarhed om rolle og ansvarsfordelingen øger ejerskabet for opgaverne for både ledere og medarbejdere.

Stacks Image 158

Hvor er organisations- og ledelsesudvikling mest effektivt?
• Opstart af virksomhed
• Revitalisering af virksomhedens kerneopgave
• Fusioner og fissioner
• Outsourcing og kulturændringer
• Optimering og reducering